Betere sportprestaties d.m.v. een UVB lamp.

Sportprestaties kunnen verbeterd worden door het viamine D niveau in je lichaam zo hoog mogelijk te maken. De veiligste en doeltreffendste manier om het vitamine D niveau zo hoog mogelijk te krijgen in je lichaam is door het gebruik van een UVB lamp.  

Hoe hoger het vitamine D niveau in je lichaam is des te betere sportprestaties je kunt leveren. Met een UVB lamp kun je op eenvoudige doch doeltreffende wijze je vitamine D niveau zo hoog mogelijk maken. Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

Dat verklaart mogelijk dat marathonlopers uit Ethiopi├ź vaak zo snel zijn. Zij leven vlak bij de evenaar en hebben daardoor het hele jaar door een maximale mogelijkheid om d.m.v. zonlicht een zo hoog mogelijk vitamine D niveau te hebben. 

Lees de artikelen op de volgende pagina's i.v.m. de invloed van vitamine D op de sportprestaties : (met google translate kun je een pagina vertalen in het Nederlands)

http://www.vitamindcouncil.org/news-archive/2007/why-athletic-performance-matters/ 

http://www.vitamindcouncil.org/news-archive/2007/peak-athletic-performance-and-vitamin-d/ 

 http://rubytheshore.blogspot.com/ 

http://www.vitamindcouncil.org/news-archive/2008/professional-athletes-need-vitamin-d-too/ 

Op pagina http://associations.sou.edu/aaaspd/2011SANDIEGO/Workshops11.html  staat o.a.

Finally, workshop participants will understand the role that vitamin D plays in athletic performance. They will hear evidence that the 30-year domination of the Olympics by the East Germans and the Russians was not due to anabolic steroids but rather is related to the fact that German and Russian scientific literature of the 1950s demonstrated their understanding of the role vitamin D plays in physical performance.
Vertaald met Google:

Tenslotte workshop zullen de deelnemers de rol die vitamine D speelt in de atletische prestaties te begrijpen. Ze zullen horen bewijs dat de 30-jarige dominantie van de Olympische Spelen door de Oost-Duitsers en de Russen niet te wijten was aan anabole steroïden, maar is gerelateerd aan het feit dat de Duitse en Russische wetenschappelijke literatuur van de jaren 1950 hun begrip van de rol die vitamine D aangetoond speelt in de fysieke prestaties.

 

Op pagina : http://www.vitamindsportsbook.com/ wordt een boek genoemd wat helemaal over dit onderwerp gaat.


Ook is het zeer waarschijnlijk dat aderlaten de sportprestaties ook (iets?) verbetert. Zie: http://www.news4all.org/aderlaten 
Door aderlaten wordt o.a. de gemiddelde leeftijd van je rode bloedcellen iets verlaagd. En hoe jonger de rode bloedcellen zijn des te beter is het zuurstoftransport. Een jonge rode bloedcel werkt beter dan een oude(re) rode bloedcel. De leeftijd van rode bloedcellen is zo'n 120 dagen.

 

Page last updated:  2011-09-05.