www.news4all.org

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Mijn motivatie
Laatste nieuws
Contact
3 pilaren

Mijn UVB lamp
UVB lampen
Sportprestaties en UVB
Vitamine D
77% m.k.o.k.

Natto: Info
natto-shop-inter-burgo
Natto: Zelf maken
Mijn broedstoofRauwe melk: info
Rauwe melk: verkoop
Rauwe melk: vragen

de AMAS test
Farmareuzen-sjoemelen
Gezondheidstips
KWF misleidt NL bev.
Kinkhoest vaccinatie
Mars tegen Monsanto
Mijn correspondentie
Mijn ervaring met tempeh
Straling
Immuun.
Kind en mobieltje.

Vecht voor je vrijheid
Het OVR virus
Foto's
Foto's Barneveld
Foto's Tholen


Marfan
Mazelen
Multiple sclerose
Niet-toxische tumortherapie
Power plate
Superbugs komen er aan
Verbeter geheugen
Voedingsvezels
SlaapproblemenInhoud:top       toc       Wat is het OVR virus?

OVR staat voor: Onterecht Vertrouwen in de Reguliere gezondheidszorg.

Het is geen echt virus maar het lijkt wel op een virus dat de hersenen heeft aangetast, n.m.l. het feit dat mensen een onterecht vertrouwen hebben in de reguliere medische zorg.

 top       toc       Wat is de aanleiding voor het schrijven van deze pagina?

Begin 2011 ontdekte ik wat voor een geweldig 'medicijn' een UVB lamp is. Zie http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 
Op een gegeven moment dacht ik met behulp van deze lamp ook andere mensen te helpen. Zo had ik een kennis bij wie kanker was geconstateerd.
Ik bood haar toen aan dat ze van mij voor een half jaar een UVB lamp kon lenen en ik verwees haar naar informatie zoals te zien op pagina: http://www.news4all.org/vitamine-d-77-procent 

Maar wat was haar reactie? Ze schreef me een kaart met de volgende tekst erop:

Beste Wim, bedankt voor het aanbod maar ik doe het niet. Ik heb vertrouwen in de dokters die me helpen. Ik krijg chemo therapie en bestraling en wacht rustig af. Ook wordt er veel voor mij gebeden en daardoor ben ik erg rustig. Hartelijk gegroet, xxxx. Klik hier  voor info i.v.m. de tekst hier links 'voor mij gebeden'

En zij was niet de enige die zo reageerde. Andere mensen namen ook geen gebruik van mijn te leen aangeboden UVB lamp om aan een betere gezondheid te komen. 

 top       toc       Waarom wantrouwen mensen mijn UVB lamp? O.a. door het Millecam-effect.

Waarom wantrouwen mensen mijn UVB lamp? En dan denk ik tja, hoe komt dat nu? En dan begin ik me nu steeds meer te realiseren dat mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen dat ze in de reguliere gezondheidszorg niet optimaal geholpen zouden worden. Een verklaring voor dit diepe vertrouwen in de reguliere medische gezondheidszorg en het grote wantrouwen in de alternatieve gezondheidszorg is de geschiedenis i.v.m. het overlijden van Sylvia Millecam.

Zo staat er op pagina: http://www.kwakzalverij.nl/293/Millecam_effect_nekt_kwakzalver  het artikel met als kop:

Millecam-effect nekt kwakzalver

 

'Nekt' kom van het werkwoord 'nekken'. In het van Dale woordenboek staat dat nekken o.a. betekent: de nek omdraaien, doden. En het feit dat mensen zo wantrouwend reageren op mijn aanbod van een UVB lamp lenen, laat zien dat dit Millecam-effect (helaas) perfect werkt.

Op voornoemde pagina staat verder: 

De animo bij kankerpatiënten voor alternatieve behandelwijzen neemt sterk af. Na een gestage groei in de jaren negentig is de vlucht in het alternatieve circuit zelfs al weer geringer dan in 1987. Dat blijkt uit onderzoek onder kankerpatiënten van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam vermoeden dat de negatieve publiciteit over alternatieve behandelingen hierbij een belangrijke rol speelt. Zo wordt gewezen op de overvloedige publiciteit rond de dood van de comédienne Sylvia Millecam. Zij weigerde een chemokuur en een operatie tegen de tumor in haar borst en zocht haar heil bij kwakzalvers als de gebedsgenezeres Jomanda en de omstreden Haarzuilense arts Broekhuijse. Twee jaar geleden overleed Millecam.

 

Maar is dat wel een eerlijk beeld wat door het Millecam-effect gemaakt wordt, n.m.l. dat iemand alleen maar in veilige handen is bij de reguliere gezondheidszorg en dat de alternatieve zorg gevaarlijk en misleidend is.

 top       toc       Bent u wel in veilige handen bij de reguliere gezondheidszorg? Absoluut niet!!!!!

Mijn mening is dat mensen bedrogen worden en nodeloos doodgaan juist in de reguliere medische zorg.  

En hoe komt dat? Omdat het belangrijkste punt in de reguliere medische zorg 'geld en macht' is. De gezondheid van mensen komt op de 2e plaats. top       toc       In de reguliere gezondheidszorg gaat het om macht, status en geld.

Een duidelijk voorbeeld dat laat zien dat het in de reguliere gezondheidszorg alleen maar om geld en macht gaat is de aanval op de chelatie therapie in 1983..
Zie: http://www.chelacel.nl/cardiologen.html  
De reguliere zorg stelde dit advies op in een poging de chelatie therapie de nek om te draaien. De chelatie artsen schreven toen een tegen rapport waarin de aanval volledig onderuit werd gehaald. En daar hadden de reguliere artsen totaal niet van terug. 
Op pagina http://www.chelacel.nl/Pers%20over%20chelatieoorlog.html staat o.a.

De term 'Chelatie-oorlog' vormde de grote kop op de voorpagina van het Algemeen Dagblad (maart 1984) en had betrekking op het ernstige conflict tussen cardiologen en Organon enerzijds en de Nederlandse vereniging van Chelatie artsen (NVC) en de Nederlandse vereniging van Chelatie patiënten anderzijds.

Hier volgt een kort verslag over dit conflict waaruit de NVC als 'grote overwinnaar' te voorschijn kwam. Zonder de weerbaarheid van de NVC had de Chelatietherapie in Nederland in 1984 opgehouden te bestaan.

Eind 1981 kwam de Chelatietherapie, die reeds sinds 1960 in de Verenigde Staten als routinebehandeling bij hart- en vaatziekten wordt toegepast, naar Nederland. Binnen een jaar draaide onder grote publieke belangstelling en media-aandacht een tiental Chelatie klinieken op volle toeren, tot grote ergernis en verontrusting van de cardiologen en Organon.

Aangezien, zoals op basis van wetenschappelijke onderzoekingen in de VS eenvoudig te becijferen valt, het patiëntenbestand van de cardiologen met bijna de helft zou teruglopen indien de Chelatietherapie officieel zou worden erkend, is dit verzet alleszins begrijpelijk. In de woorden van prof. dr. Vroon in zijn rubriek in de Volkskrant ging het hier om :

'Macht, status en geld.'

 


Mijn vrouw volgt al enkele jaren chelatie therapie. Zij is daar erg tevreden over.

 top       toc       De borstkanker bij Sylvia Millecam.

Bij Sylvia Millecam gaat het over borstkanker. Dus ik wil nu eerst even bij het onderwerp borstkanker blijven.

Wie/wat veroorzaakt borstkanker? Eén van de veroorzakers is  juist de reguliere medische zorg!!! En wel op de volgende 2 manieren.

1) De reguliere medische gezondheidszorg doet nagenoeg niets om het vitamine D niveau bij mensen maximaal te laten zijn. Een verhoogd vitamine D niveau beschermt juist tegen borstkanker. Zie: http://www.news4all.org/vitamine-d-helpt-tegen-borstkanker  en klik hier voor meer info.

2) De onderzoeken om borstkanker vast te stellen veroorzaken bij een aantal vrouwen juist borstkanker. Dit is al jaren bekend en er zijn veilige alternatieven, maar de reguliere gezondheidszorg laat deze gevaarlijke manier van onderzoeken gewoon doorgaan. Daardoor krijgen een aantal vrouwen onnodig borstkanker (waarvan Sylvia Millecam er misschien wel één was.) Zie voor een toelichting: http://www.leefbewust.com/themas/mammogrammen.html en zie ook: http://www.news4all.org/vitamine-d-helpt-tegen-borstkanker top       toc       Aan zieke mensen is nu eenmaal meer te verdienen dan aan gezonde mensen.

En hoe behandelt de reguliere gezondheidszorg borstkanker? D.m.v chemo therapie en bestraling. En is dat de meest voor de hand liggende methode? Nee!  Er is n.m.l. een heel veilig middel tegen kanker n.m.l. een UVB lamp. Maar dit wordt niet ingezet. En waarom niet? Omdat er aan zieke mensen meer te verdienen valt dan aan gezonde mensen. Klik hier voor meer info. 
Zie ook: http://www.news4all.org/vitamine-d-77-procent top       toc       Medici steken nog meer geld in tabaksindustrie.

In het Algemeen Dagblad ( www.ad.nl ) van woensdag 5 september 2012 stond het volgende bericht:

 

Tja wat moet je hier van zeggen? Ik zal de op één na laatste regel van dit krantenbericht nog even herhalen:

Als huisarts moet je het goede voorbeeld geven en dan is het ongelukkig om te beleggen in zaken die niet stroken met waar je voor staat.

 Nu moet u met het vorige krantenbericht in uw hoofd even het volgende krantenartikel lezen.

In het Algemeen Dagblad ( www.ad.nl ) van woensdag 14 december 2011 stond het volgende bericht:

In het vorige krantenartikel wordt voorgesteld dat artsen betaald zouden moeten worden om met patiënten te kunnen praten over hun rookgedrag.
Tja wat kun je dan van artsen verwachten dat ze zullen zeggen: Rook maar lekker door want dat is goed voor mijn pensioen? 

 

 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vr 12 juli  2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl